ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ BUGNOT

Producer: BUGNOT show products
Price: 0,00 $

 

 

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

 

• Σύστημα ανίχνευσης παρουσίας από αισθητήρες υπερύθρων

  

• ECO-Ρυθμιστικό Σύστημα Ανιχνεύει την παρουσία ή όχι των προϊόντων για την αποκομιδή στη χοάνη και διαχειρίζεται ανάλογα την ταχύτητα του κινητήρα

        

Ask about this product

Comments